Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ НА „МАРКОН“ЕООД

1. Кои сме ние?

МАРКОН сме администратор на лични данни и се придържаме към принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство. Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни и как ги съхраняваме.

МАРКОН зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица. Независимо дали сте възложител на услугите, които предлагаме, или само се ползвате от тях, Вие попадате под закрилата на тази Политика за поверителност. Тя предоставя информация за начина, по който МАРКОН обработва Вашите лични данни, независимо дали сте наш клиент, потребител на нашия уебсайт или контрагент.

2. Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите желания, можете да се свържете с нас на следните контакти:

"МАРКОН" ЕООД,
ул. "Козлодуй" № 64
Варна, 9000

Телефон: 052 984 908
Електронна поща:
office@marcon-bg.com
marcon@vega.bg

3. Каква информация събираме за Вас?

МАРКОН обработваме основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на бизнес отношенията ни. Също така можем да получим и информация, съдържаща Вашите лични данни и от нашите бизнес партньори във веригата на доставки или от публични регистри.

Личните данни, които събираме за Вас са:

  • Име, телефон, електронна поща, адрес – при офериране и изпълнение на услугите;
  • Име, месторабота, длъжност – при комуникация по телефон;
  • Име, фамилия, електронна поща, месторабота – при комуникация по поща и при попълване на контактната ни форма при анкети и мероприятия;
  • Електронна поща – когато изпращате запитване за услуга и като контакт за получаване на промоционални и информационни материали;
  • Име, фамилия, електронна поща, фирма на служителите на нашите доставчици – във връзка с комуникация относно заявки и доставки;

Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите, които очаквате от нас.

4. Защо са ни нужни Вашите данни?

МАРКОН обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели:

  • Обслужване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството услуги и продукти или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод;
  • Предоставяне на персонализирано обслужване, според Вашите нужди;

В тези случаи, ние обработваме Вашите личните данни за изпълнение на договор за предоставяне на услуга, както и за предприемане на стъпки по сключването на такъв договор, съгласно чл. 6, ал.1 б. b) от Регламент (ЕС) 2016/679.

Другите цели, за които обработваме Вашите данни са:

  1. Предоставяне на маркетингови и рекламни материали, промоционални предложения; информация относно събития и новини;
  2. Административни и статистически цели като бизнес изследвания и проучвания относно клиентското обслужване;

В тези случаи обработваме Вашите данните на основание Вашето предварително съгласие, което можете да оттеглите по всяко време като натиснете бутона за отписване, разположен в края на полученото електронно съобщение.

5. Какво правим със събраните лични данни?

МАРКОН обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Вашите лични данни в електронна форма се съхраняват от МАРКОН на територията на Република България на сървър с ограничен достъп, разположен в охраняем обект, чиито мерки за сигурност подлежат на текуща проверка. Сървърът е защитен с антивирусен софтуер NOD32, firewall и други.

Ако желаете да разберете по какъв начин се съхраняват Ваши данни, можете да се възползвате от правото си по точка 2 от частта "Какви са Вашите права". Ние не предоставяме Вашата информация на трети лица, за да бъде използвана от тях за маркетингови цели.

6. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме данните Ви за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

7. Какви са Вашите права?

• Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;

• Да искате достъп до тях;

• Да искате коригирането им, ако са неточни;

• Да искате заличаването им;

• Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им);

• Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;

• Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на публикуваните на уеб страницата ни контакти.

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да подадете жалба във фирмата ни, а ние ще разгледаме и ще се произнесем с мотивирано решение в рамките на 14 дни.