Повиквателни системи

Фирма Маркон ЕООД проектира, програмира, и доставя жични и безжични варианти на повиквателни системи за връзка “пациент - медицинска сестра” в болници или други заведения за настаняване.
Всяка система се разработва според нуждите на клиента и в съответствие с Европейски стандарти, като гарантира сигурност и удобство за пациента и ефективна организация за медицинския персонал.


Системата се състои от:
  • Повиквателен бутон
  • Нулиращ бутон
  • Приемник с дисплей
  • Лампа над врата
  • Сестрински пулт

Модулната структура позволява надграждане, разширяване и модернизация на системата.